جورج جرداق نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس مسیحی   کلی می‌توانم بگویم که امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای بر راه و روش امام علی(ع) حرکت کرده‌اند.