ساوه یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوران ساسانی است. تپه باستانی ساسانی آسیاباد (سیر آباد) در مجاورت شهر، هم چنین تپه ها و محوطه های تاریخی هریسان، خرم آباد، آوه نشان گر قدمت این است. ساوه منطقه‌ای است که با نام شهرک اسلامی در قرون اولیه اسلامی به متون جغرافی نویسان اسلامی و ایرانی راه یافته است . ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی از خاور به شهرستان تهران و قم، از شمال به شهرستان کرج، از باختر به بخش های خرقان و نوپران از توابع شهرستان ساوه و از جنوب به شهرستان تفرش محدود می‌شود. اساس اقتصاد شهرستان ساوه بر پایه کشاورزی و دام‌داری استوار است. سیستم کشاورزی منطقه در سال های اخیر از حالت سنتی به صورت نیمه مکانیزه در آمده به طوری که حدود 80 درصد درآمد مردم از راه کشاورزی و 20 درصد از راه صنعت تامین می‌شود. صنایع دستی این شهرستان را قالی‌بافی، جاجیم بافی و گیوه‌دوزی تشکیل‌می‌دهد. باغ های سرسبز و پررون


ادامه مطلب