"یا مقلب القلوب والأبصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والأحوال حوّل حالنا إلی أحسن الحال

 مبارک بادت این سال و همه سال        همایون بادت این روز و همه روز

در این نیکو دم و فرخنده نوروز           زمان بر کامتان باشد شب و روز

به لطف حق چو این نوروز باشید            سلامت، خوشدل و سرزنده هر روز

 یا زهرا (س) نوروز 1394 مبارک محمد شرافت