کارگاه یکروزه هم اندیشی(چگونگی مشارکت مردمی برای ارتقای سلامت ))با WHO .MOHMEو.

 

 

کارگاه یکروزه ذینفعان سلامت کشور :با حضور کارشناسان سازمان جهانی سلامت  WHO ( دکتر مننتی نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران Dr.manenti  و..)  دکتر مصداقی نیا  معاون بهداشت و کارشناسان وزارت بهداشت و کارشناسان بین بخشی وزارتهای عضو شهرهای سالم و روستاهای سالم کشورومهندس محمد شرافت در یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۰ در وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی برگزار شد.
 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید