* شعری با لهجه ساوه ای از استاد نعمتی ***

محمد شرافت, [۲۸.۰۸.۱۷ ۰۸:۵۶]
[Forwarded from شهرساوه | SaVeH CitY]
*** شعری با لهجه ساوه ای از استاد نعمتی  ***
یادت بخیر زندگی سُوِه‌ی قِدیم
اون دِورُنا کی فِرشِ خُنا بود دو تا گیلیم
قالی کوجا و مبل کوجا، صِندِلی کوجا
اینا کوجا و اون خُنای کاگِلی کوجا
اِز رادیو و تِلویزیون هیش خَبر نِبود
تو زندگی اِزین چیزا اصلاً اثِر نِبود
یک کُرسی بود و ده تا بِچه، هام بُبا و نَنِه
کِی داشت هر بِچه‌ای باسْ خودِش خُنِه؟
آخِه بِرار فصل زَمِستُن نِبود خیار
تُرشاله بود و سِنجِه و اِنجیل و هام اِنار
اُوگوشت و آش شُلِّه و هام آش تَرْخِنِه
گاهی اُماج بود غِذا، گاهی اِشْگِنِه
ماکارُنی نِبود، نِه سُسیس و کالباس
دَم پُخت بود و دَم لَمِه و اسفناج ماس
سالی یِه دَفعِه عید، غِذا بود پـــِلِو رِفیق
هام یک خورشت قِیمه‌ِ اُوْتیلِ بس رِقیق
هَر خُنِه وار باسِ خودِش بود خودکِفا
اِز رَخت و اِزْ خوراک و هَمه چیز تا دِوا
اِز تُرخ مُرغ و رِوْغِن و از ماست و اِز کِرِه
اِز گوسفِند و بُنشِن و سَبزی یا نیِ تَرِه
هر کی تو خَنِه داشت تَمومِ غِذای خود
جز خود نِداشت تِکیه مِگِه بر خُدای خود
هَر کَس کی داشت لَنگِه گَندم و یک چَپُش
دِر دِلْ نداشت هیچ غمی بود شاد و خوش
یادِش بِخیر عید چه خوش بود وقتِمون
نِو بود شِوِ عید هَمه رَخْت و پَختِمون
خَرْ بود اتومبیل سوواری آره بــِرار
پیکان، پژه، بنز، کوجا بود تو این دیار
اِز مُرغِی اُوْ تو سِوْدِه می‌بردیم تو خُنِمون
سِوِ دو کاره بود هِمیشه رو شُنِمون
مِهرِ عِروس بود هَمِش چار تا صد تومِن
نِه یک هِزار سِکّه و یک خُنِه مِهر زن
تو خُو دِ نیم‌بیدیم کی بشه این جوری سُوِه
راستی کی این بیداریه یا این که تو خُوِه
یک سُوِه داشتیم همه خویش و آشنا
بودِند مَردُمُن هَمِه یک رنگ و بی ریا
دَرداکی رِفتْ نعمتی این لَهجه زین دِیار
در ساوه نامه مُندِه اِزین لَهجه یادگار
معنی لغات
دِورُنا: دوران‌ها
کی: که
خُنا: خانه‌ها
گیلیم: گلیم
کوجا: کجا
کاگلی: کاه‌گلی
هیش: هیچ
بُبا: بابا
هام: با
تُرشاله: برگه زرد آلوی خشک
اُوتیل: آبکی
خُنه وار: خانوار
چَپُش: گوسفند نر
نیم‌بیدیم: نمی‌دیدیم
اُماج: آش ساده
مُرغِی: آب انبار
سِوْ: کوزه
هَمِش: فقط
شُنِه: شانه، کتف
تو خُو دِ: در خواب هم
بِشِه: بشو
یانی: یعنی
یا: اینجا یعنی "تا"
سِوِ دو کاره: کوزه‌ای که دو برابر کوزه معمولی ظرفیت آب دارد.
ساوه‌نام: کتابی است که به وسیله چهار نفر از محققان ساوجی درباره نوشته شده است
گردآوری و تهیه مطالب و عکس از کانال رسمی  شهر ساوه
????????????????????????????????
??♦️کانال رسمی ساوه ای های مقیم تلگرام !!!
بزرگترین اجتماع ساوه ای ها در دنیای مجازی
https://telegram.me/SaVehCiitY ??  لینک کانال
????????????????????????????????
/ 0 نظر / 51 بازدید