رفع مشکلات زیست محیطی کشور همت جهانی نیاز دارد تاریخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن 1

 
تاریخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن 1393
رفع مشکلات زیست محیطی کشور همت جهانی نیاز دارد با مشارکت مردم NGO وهمت دولت وسازمان محیط زیست خارج ار کشور مطالعه وپزوهش و اجرای طرخ ها به مرحله اجرا گداشته شود
۱- فراوانی اب در عراق ورهاشدن زمینهای بدونه استفاده…
۲- مهار بیابان زدایی در ایران نیاز به مطالعه ورنامه دارد
۳-مشارکت علمی وکاربردی کشورها همسایه وویگران دارد
۴- مشارکت مردم NGO وهمت بین بخشی دولت با مطالعه واجرای طرحها توسعه پایدار دارد

5- همکاری جلب مشارکت همسایه ها باهمکاری سازمان های بین المللی

 

6- مشارکت وجلب سرمایه ایراتیان خارج از کشور در مورد برنامه زیست محیطی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید