131 پرسش پاسخ

پرسش وپاسخ دکتر قمشه ای

پرسش های متداول سوال1 : چرا ما دعا می کنیم ؟ خداوند از خواسته های ما آگاه است و اگر سکوت هم کنیم او همه را می داند .پاسخ: دعا بسیج نیروهای درونی ما است تا بتوانیم آرمانی را که در ذهن داریم مشخص و روشن دنبال کنیم و در اینکار از حق و حقیقت که همان خداست یاری می گیریم.   سوال 2 : آیا...
/ 0 نظر / 30 بازدید